Preorder

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Grupa Robocza z siedzibą w Krakowie, ul. Dąbrowskiego 5/24L, 30-532 Kraków. Z administratorem można skontaktować się listownie na adres Fundacja Grupa Robocza, ul. Wilhelma Feldmana 3/4, 31-130 Kraków lub drogą elektroniczną na adres e-mail odziez@robocza.org.

Cele i okresy przetwarzania danych

Przetwarzamy dane w następujących celach:

  • realizacja umowy sprzedaży, w tym przygotowanie zamówienia oraz jego dostarczenie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • dokonywanie rozliczeń, w tym rozliczeń podatkowych i prowadzenie dokumentacji księgowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • ustalenie, dochodzenia lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy Tobą a Grupą Roboczą lub obrony przed takimi roszczeniami).

Dane będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, która została zawarta pomiędzy Tobą a Fundacją Grupa Robocza. Następnie, mogą być one przechowywane przez okres do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy. Dane przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez okresy wynikający z odpowiednich przepisów prawa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży z Grupą Roboczą.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych może być Stripe Inc. z siedzibą w San Francisco (USA) - operator platformy Stripe obsługującej płatności w naszym sklepie internetowym (w tym wypadku dochodzi do przekazywania danych do państwa trzeciego) oraz przewoźnik InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, za pośrednictwem którego realizowana jest dostawa produktów.

Transfer danych do USA odbywa się w oparciu o odpowiednie mechanizmy legalizujące. Na żądanie przekażemy informacje o stosowanych mechanizmach transferowych.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa: prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli są one przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit.f RODO).

Wnioski dotyczące realizacji praw możesz przesyłać listownie na adres Fundacja Grupa Robocza, ul. Wilhelma Feldmana 3/4, 31-130 Kraków lub drogą elektroniczną na adres e-mail odziez@robocza.org.


Koszyk